28-70mm

245 גרם משקל F/2.8-4 טווח צמצם
58 מ"מ קוטר פילטר מייצב
  תאריך הכרזה

APO Macro 180mm F2.8 EX DG OS HSM

משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב
01/2012 תאריך הכרזה

50-150mm

משקל F/2.8 צמצם
77 מ"מ קוטר פילטר מייצב
2 צלמים 1 צילומים
7.3 דירוג תמונות
02/2011 תאריך הכרזה

12-24mm

משקל F/4.5-5.6 טווח צמצם
קוטר פילטר מייצב
02/2011 תאריך הכרזה

חבילה מיוחדת לצלמים

Photoshop + Lightroom

Creative Cloud (2017)

הצטרפו עכשיו
35 ₪ לחודש בלבד

Macro 105mm

משקל F/2.8 צמצם
62 מ"מ קוטר פילטר מייצב
02/2011 תאריך הכרזה

Macro 150mm

משקל F/2.8 צמצם
72 מ"מ קוטר פילטר מייצב
3 צלמים 100 צילומים
7.3 דירוג תמונות
09/2010 תאריך הכרזה

APO 120-300mm

משקל F/2.8 צמצם
105 מ"מ קוטר פילטר מייצב
09/2010 תאריך הכרזה

APO 70-200mm

1.43 ק"ג משקל F/2.8 צמצם
77 מ"מ קוטר פילטר מייצב
02/2010 תאריך הכרזה

8-16mm

545 גרם משקל F/4.5-5.6 טווח צמצם
קוטר פילטר מייצב
02/2010 תאריך הכרזה

85mm

משקל F/1.4 צמצם
77 מ"מ קוטר פילטר מייצב
02/2010 תאריך הכרזה

17-50mm

565 גרם משקל F/2.8 צמצם
77 מ"מ קוטר פילטר מייצב
5 צלמים 2 צילומים
6.6 דירוג תמונות
02/2010 תאריך הכרזה

APO 50-500mm

1.97 ק"ג משקל F/4.5-6.3 טווח צמצם
95 מ"מ קוטר פילטר מייצב
צלמים 50 צילומים
7.3 דירוג תמונות
02/2010 תאריך הכרזה

17-70mm

520 גרם משקל F/2.8-4 טווח צמצם
72 מ"מ קוטר פילטר מייצב
1 צלמים 4 צילומים
6.5 דירוג תמונות
12/2009 תאריך הכרזה

70-300mm

610 גרם משקל F/4-5.6 טווח צמצם
62 מ"מ קוטר פילטר מייצב
09/2009 תאריך הכרזה

18-50mm

395 גרם משקל F/2.8-4.5 טווח צמצם
67 מ"מ קוטר פילטר מייצב
03/2009 תאריך הכרזה

50-200mm

משקל F/4-5.6 טווח צמצם
55 מ"מ קוטר פילטר מייצב
03/2009 תאריך הכרזה

10-20mm

520 גרם משקל F/3.5 צמצם
82 מ"מ קוטר פילטר מייצב
3 צלמים 2 צילומים
7.2 דירוג תמונות
03/2009 תאריך הכרזה

10-20mm

495 גרם משקל F/4-5.6 טווח צמצם
77 מ"מ קוטר פילטר מייצב
03/2009 תאריך הכרזה

18-250mm

630 גרם משקל F/3.5-6.3 טווח צמצם
72 מ"מ קוטר פילטר מייצב
2 צלמים 14 צילומים
6.3 דירוג תמונות
01/2009 תאריך הכרזה

24-70mm

790 גרם משקל F/2.8 צמצם
82 מ"מ קוטר פילטר מייצב
09/2008 תאריך הכרזה

50mm

505 גרם משקל F/1.4 צמצם
77 מ"מ קוטר פילטר מייצב
03/2008 תאריך הכרזה

50mm

530 גרם משקל F/1.4 צמצם
77 מ"מ קוטר פילטר מייצב
03/2008 תאריך הכרזה

APO 120-400mm

1.75 ק"ג משקל F/4.5-5.6 טווח צמצם
77 מ"מ קוטר פילטר מייצב
01/2008 תאריך הכרזה

APO 150-500mm

1.91 ק"ג משקל F/5-6.3 טווח צמצם
86 מ"מ קוטר פילטר מייצב
01/2008 תאריך הכרזה

APO 50-150mm

780 גרם משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב
01/2008 תאריך הכרזה

18-125mm

505 גרם משקל F/3.8-5.6 טווח צמצם
67 מ"מ קוטר פילטר מייצב
1 צלמים 6 צילומים
6.8 דירוג תמונות
01/2008 תאריך הכרזה

APO 50-150mm

780 גרם משקל F/2.8 צמצם
67 מ"מ קוטר פילטר מייצב
12/2007 תאריך הכרזה

APO 70-200mm

1.37 ק"ג משקל F/2.8 צמצם
77 מ"מ קוטר פילטר מייצב
12/2007 תאריך הכרזה

APO 70-200mm

1.37 ק"ג משקל F/2.8 צמצם
77 מ"מ קוטר פילטר מייצב
12/2007 תאריך הכרזה

18-200mm

395 גרם משקל F/3.5-6.3 טווח צמצם
62 מ"מ קוטר פילטר מייצב
2 צלמים 4 צילומים
5.9 דירוג תמונות
12/2007 תאריך הכרזה

חבילה מיוחדת לצלמים

Photoshop + Lightroom

Creative Cloud (2017)

הצטרפו עכשיו
35 ₪ לחודש בלבד
סה"כ 132 עדשות
עדשות

Sigma

חבילה מיוחדת לצלמים

Photoshop + Lightroom

Creative Cloud (2017)

תשלום חודשי ללא התחייבות
35 ₪ לחודש בלבד