70-200mm

Tokina יצרן
משקל F/4 צמצם
קוטר פילטר מייצב
  תאריך הכרזה

11-16mm

Tokina יצרן
560 גרם משקל F/2.8 צמצם
77 מ"מ קוטר פילטר מייצב
  תאריך הכרזה

11-16mm

Tokina יצרן
550 גרם משקל F/2.8 צמצם
77 מ"מ קוטר פילטר מייצב
4 צלמים 12 צילומים
6.9 דירוג תמונות
01/2012 תאריך הכרזה

17-35mm

Tokina יצרן
600 גרם משקל F/4 צמצם
82 מ"מ קוטר פילטר מייצב
06/2011 תאריך הכרזה

חבילה מיוחדת לצלמים

Photoshop + Lightroom

Creative Cloud (2019)

הצטרפו עכשיו
35 ₪ לחודש בלבד

16-28mm

Tokina יצרן
950 גרם משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב
07/2010 תאריך הכרזה

16.5-135mm

Tokina יצרן
610 גרם משקל F/3.5-5.6 טווח צמצם
77 מ"מ קוטר פילטר מייצב
03/2009 תאריך הכרזה

AT-X 107 10-17mm

Tokina יצרן
משקל F/3.5-4.5 טווח צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 107 10-17mm

Tokina יצרן
משקל F/3.5-4.5 טווח צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 116 11-16mm

Tokina יצרן
משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 116 11-16mm

Tokina יצרן
משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב
3 צלמים 10 צילומים
7.1 דירוג תמונות

AT-X 12-28mm

Tokina יצרן
משקל F/4 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 124 12-24mm

Tokina יצרן
משקל F/4 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 124 12-24mm

Tokina יצרן
משקל F/4 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 16.5-135mm

Tokina יצרן
משקל F/3.5-5.6 טווח צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 165 16-50mm

Tokina יצרן
משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 168 16-28mm

Tokina יצרן
משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 17 17mm

Tokina יצרן
משקל F/3.5 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 17-35

Tokina יצרן
משקל F/4 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 235 20-35mm

Tokina יצרן
משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 535 50-135mm

Tokina יצרן
משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 70-200mm

Tokina יצרן
משקל F/4 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 828 80-200mm

Tokina יצרן
משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 840 80-400mm

Tokina יצרן
משקל F/4.5-5.6 טווח צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X M100 100mm

Tokina יצרן
משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X M35 35mm

Tokina יצרן
משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב

חבילה מיוחדת לצלמים

Photoshop + Lightroom

Creative Cloud (2019)

הצטרפו עכשיו
35 ₪ לחודש בלבד
סה"כ 25 עדשות
עדשות

Tokina

חבילה לצלמים


Photoshop CC
+
Lightroom CC
+
Classic Lightroom
+
20GB Cloud Storage

Creative Cloud (2018)

תשלום חודשי ללא התחייבות
35 ₪ לחודש בלבד