70-200mm

משקל F/4 צמצם
קוטר פילטר מייצב
  תאריך הכרזה

11-16mm

560 גרם משקל F/2.8 צמצם
77 מ"מ קוטר פילטר מייצב
  תאריך הכרזה

11-16mm

550 גרם משקל F/2.8 צמצם
77 מ"מ קוטר פילטר מייצב
3 צלמים 12 צילומים
6.9 דירוג תמונות
01/2012 תאריך הכרזה

17-35mm

600 גרם משקל F/4 צמצם
82 מ"מ קוטר פילטר מייצב
06/2011 תאריך הכרזה

חבילה מיוחדת לצלמים

Photoshop + Lightroom

Creative Cloud (2017)

הצטרפו עכשיו
35 ₪ לחודש בלבד

16-28mm

950 גרם משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב
07/2010 תאריך הכרזה

16.5-135mm

610 גרם משקל F/3.5-5.6 טווח צמצם
77 מ"מ קוטר פילטר מייצב
03/2009 תאריך הכרזה

AT-X 107 10-17mm

משקל F/3.5-4.5 טווח צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 107 10-17mm

משקל F/3.5-4.5 טווח צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 116 11-16mm

משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 116 11-16mm

משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב
2 צלמים 16 צילומים
6.5 דירוג תמונות

AT-X 12-28mm

משקל F/4 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 124 12-24mm

משקל F/4 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 124 12-24mm

משקל F/4 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 16.5-135mm

משקל F/3.5-5.6 טווח צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 165 16-50mm

משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 168 16-28mm

משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 17 17mm

משקל F/3.5 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 17-35

משקל F/4 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 235 20-35mm

משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 535 50-135mm

משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 70-200mm

משקל F/4 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 828 80-200mm

משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X 840 80-400mm

משקל F/4.5-5.6 טווח צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X M100 100mm

משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב

AT-X M35 35mm

משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב

חבילה מיוחדת לצלמים

Photoshop + Lightroom

Creative Cloud (2017)

הצטרפו עכשיו
35 ₪ לחודש בלבד
סה"כ 25 עדשות
עדשות

Tokina

חבילה מיוחדת לצלמים

Photoshop + Lightroom

Creative Cloud (2017)

תשלום חודשי ללא התחייבות
35 ₪ לחודש בלבד