D90

NIKON יצרן
208 צלמים
3,085 צילומים
7.6 דירוג תמונות
8/11/2008 תאריך כניסה

D80

NIKON יצרן
144 צלמים
2,900 צילומים
7.9 דירוג תמונות
13/10/2006 תאריך כניסה

D7000

NIKON יצרן
91 צלמים
2,088 צילומים
7.4 דירוג תמונות
27/11/2010 תאריך כניסה

D300

NIKON יצרן
69 צלמים
3,780 צילומים
8.4 דירוג תמונות
13/12/2007 תאריך כניסה

חבילה מיוחדת לצלמים

Photoshop + Lightroom

Creative Cloud (2019)

הצטרפו עכשיו
35 ₪ לחודש בלבד

D50

NIKON יצרן
64 צלמים
1,256 צילומים
7.5 דירוג תמונות
15/1/2006 תאריך כניסה

D70S

NIKON יצרן
64 צלמים
579 צילומים
7.7 דירוג תמונות
4/12/2005 תאריך כניסה

D200

NIKON יצרן
54 צלמים
594 צילומים
7.6 דירוג תמונות
22/5/2006 תאריך כניסה

D70

NIKON יצרן
49 צלמים
1,283 צילומים
7.9 דירוג תמונות
19/11/2005 תאריך כניסה

D7100

NIKON יצרן
48 צלמים
729 צילומים
7.3 דירוג תמונות
31/5/2013 תאריך כניסה

D60

NIKON יצרן
44 צלמים
495 צילומים
7.5 דירוג תמונות
22/7/2008 תאריך כניסה

D40

NIKON יצרן
38 צלמים
383 צילומים
7.7 דירוג תמונות
28/3/2007 תאריך כניסה

D5000

NIKON יצרן
34 צלמים
367 צילומים
7.4 דירוג תמונות
13/6/2009 תאריך כניסה

D300S

NIKON יצרן
32 צלמים
1,736 צילומים
8.0 דירוג תמונות
1/11/2009 תאריך כניסה

D700

NIKON יצרן
28 צלמים
236 צילומים
7.7 דירוג תמונות
17/3/2009 תאריך כניסה

D40X

NIKON יצרן
26 צלמים
265 צילומים
7.6 דירוג תמונות
14/8/2007 תאריך כניסה

D3200

NIKON יצרן
26 צלמים
168 צילומים
6.8 דירוג תמונות
21/7/2013 תאריך כניסה

D750

NIKON יצרן
23 צלמים
404 צילומים
7.6 דירוג תמונות
19/11/2014 תאריך כניסה

D810

NIKON יצרן
22 צלמים
293 צילומים
7.4 דירוג תמונות
23/9/2014 תאריך כניסה

D800

NIKON יצרן
20 צלמים
376 צילומים
7.4 דירוג תמונות
3/10/2012 תאריך כניסה

D3100

NIKON יצרן
19 צלמים
96 צילומים
7.1 דירוג תמונות
16/2/2011 תאריך כניסה

D3000

NIKON יצרן
19 צלמים
401 צילומים
6.7 דירוג תמונות
19/12/2009 תאריך כניסה

D5100

NIKON יצרן
19 צלמים
764 צילומים
7.3 דירוג תמונות
23/2/2012 תאריך כניסה

D600

NIKON יצרן
18 צלמים
310 צילומים
7.5 דירוג תמונות
26/10/2012 תאריך כניסה

D7200

NIKON יצרן
17 צלמים
168 צילומים
7.5 דירוג תמונות
25/5/2015 תאריך כניסה

D5300

NIKON יצרן
14 צלמים
192 צילומים
7.1 דירוג תמונות
13/1/2014 תאריך כניסה

D610

NIKON יצרן
13 צלמים
139 צילומים
7.6 דירוג תמונות
3/8/2014 תאריך כניסה

E4600

NIKON יצרן
12 צלמים
57 צילומים
7.4 דירוג תמונות
20/5/2006 תאריך כניסה

D500

NIKON יצרן
10 צלמים
379 צילומים
7.8 דירוג תמונות
17/5/2016 תאריך כניסה

E3200

NIKON יצרן
7 צלמים
22 צילומים
7.6 דירוג תמונות
17/12/2006 תאריך כניסה

D100

NIKON יצרן
7 צלמים
25 צילומים
8.0 דירוג תמונות
10/10/2005 תאריך כניסה
סה"כ 110 מצלמות
מצלמות


חבילה לצלמים


Photoshop CC
+
Lightroom CC
+
Classic Lightroom
+
20GB Cloud Storage

Creative Cloud (2018)

תשלום חודשי ללא התחייבות
35 ₪ לחודש בלבד