אורית שפירא

  הרצלייהצילום: אורית שפירא
צילום: אורית שפירא
צילום: אורית שפירא
צילום: אורית שפירא

sony

DSC-W7