"..הקשיבי אל העפרוני " - צילום של משה (מוזס) בנסון