תמונות שצריך לקחת בפרופורציות / צילומים שיצאו מהקשרם

צילומים מזווית אחת. כנראה שלרוב עם דמויות או חפצים מינאטורים, וביום (מלשון לביים) התמונות.