פני אלימלך

צילום: פני  אלימלך
צילום: פני אלימלך

nikon

D70