צילום: גרמן שטיינברג
צילום: גרמן שטיינברג
צילום: גרמן שטיינברג
צילום: גרמן שטיינברג
צילום: גרמן שטיינברג
צילום: גרמן שטיינברג
צילום: גרמן שטיינברג
צילום: גרמן שטיינברג

sony

ILCE-7M3