צילום: אפרים שטרן
צילום: אפרים שטרן
צילום: אפרים שטרן
צילום: אפרים שטרן
צילום: אפרים שטרן
צילום: אפרים שטרן
צילום: אפרים שטרן
צילום: אפרים שטרן
צילום: אפרים שטרן
צילום: אפרים שטרן
צילום: אפרים שטרן
צילום: אפרים שטרן

canon

EOS M50m2