צילום: כפיר אלמגור
צילום: כפיר אלמגור
צילום: כפיר אלמגור
צילום: כפיר אלמגור
צילום: כפיר אלמגור
צילום: כפיר אלמגור
צילום: כפיר אלמגור
צילום: כפיר אלמגור

nikon

D70