Picshare | חשיפה ארוכה בנחל השופט | תמונות טבע | צילום של מיכאל גל

חשיפה ארוכה בנחל השופט - צילום של מיכאל גל