EF 40mm

130 גרם משקל F/2.8 צמצם
52 מ"מ קוטר פילטר מייצב
2 צלמים 2 צילומים
6.3 דירוג תמונות
06/2012 תאריך הכרזה

EF-S 18-135mm

480 גרם משקל F/3.5-5.6 טווח צמצם
67 מ"מ קוטר פילטר מייצב
24 צלמים 46 צילומים
7.1 דירוג תמונות
06/2012 תאריך הכרזה

EF 24mm

משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב
02/2012 תאריך הכרזה

EF 28mm

משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב
02/2012 תאריך הכרזה

חבילה מיוחדת לצלמים

Photoshop + Lightroom

Creative Cloud (2017)

הצטרפו עכשיו
35 ₪ לחודש בלבד

EF 24-70mm

805 גרם משקל F/2.8 צמצם
82 מ"מ קוטר פילטר מייצב
1 צלמים 2 צילומים
7.5 דירוג תמונות
02/2012 תאריך הכרזה

EF-S 55-250mm

390 גרם משקל F/4-5.6 טווח צמצם
58 מ"מ קוטר פילטר מייצב
06/2011 תאריך הכרזה

EF 200-400mm

משקל F/4 צמצם
קוטר פילטר מייצב
02/2011 תאריך הכרזה

EF 500mm

3.19 ק"ג משקל F/4 צמצם
52 מ"מ קוטר פילטר מייצב
08/2010 תאריך הכרזה

EF 8-15mm

540 גרם משקל F/4 צמצם
67 מ"מ קוטר פילטר מייצב
08/2010 תאריך הכרזה

EF 600mm

3.92 ק"ג משקל F/4 צמצם
52 מ"מ קוטר פילטר מייצב
08/2010 תאריך הכרזה

EF 70-300mm

1.05 ק"ג משקל F/4-5.6 טווח צמצם
67 מ"מ קוטר פילטר מייצב
4 צלמים 3 צילומים
7.9 דירוג תמונות
08/2010 תאריך הכרזה

EF 300mm

2.40 ק"ג משקל F/2.8 צמצם
52 מ"מ קוטר פילטר מייצב
08/2010 תאריך הכרזה

EF 400mm

3.85 ק"ג משקל F/2.8 צמצם
52 מ"מ קוטר פילטר מייצב
08/2010 תאריך הכרזה

EF 70-200mm

1.49 ק"ג משקל F/2.8 צמצם
77 מ"מ קוטר פילטר מייצב
9 צלמים 16 צילומים
7.7 דירוג תמונות
01/2010 תאריך הכרזה

EF-S 15-85mm

575 גרם משקל F/3.5-5.6 טווח צמצם
72 מ"מ קוטר פילטר מייצב
8 צלמים 121 צילומים
7.0 דירוג תמונות
09/2009 תאריך הכרזה

EF 100mm

625 גרם משקל F/2.8 צמצם
67 מ"מ קוטר פילטר מייצב
9 צלמים 33 צילומים
6.8 דירוג תמונות
09/2009 תאריך הכרזה

EF-S 18-135mm

455 גרם משקל F/3.5-5.6 טווח צמצם
67 מ"מ קוטר פילטר מייצב
18 צלמים 123 צילומים
7.2 דירוג תמונות
09/2009 תאריך הכרזה

TS-E 17mm

820 גרם משקל F/4 צמצם
קוטר פילטר מייצב
02/2009 תאריך הכרזה

TS-E 24mm

780 גרם משקל F/3.5 צמצם
82 מ"מ קוטר פילטר מייצב
02/2009 תאריך הכרזה

EF 24mm

650 גרם משקל F/1.4 צמצם
77 מ"מ קוטר פילטר מייצב
09/2008 תאריך הכרזה

EF-S 18-200mm

595 גרם משקל F/3.5-5.6 טווח צמצם
72 מ"מ קוטר פילטר מייצב
10 צלמים 172 צילומים
7.0 דירוג תמונות
08/2008 תאריך הכרזה

EF 200mm

2.52 ק"ג משקל F/2 צמצם
52 מ"מ קוטר פילטר מייצב
02/2008 תאריך הכרזה

EF 800mm

4.50 ק"ג משקל F/5.6 צמצם
52 מ"מ קוטר פילטר מייצב
02/2008 תאריך הכרזה

EF-S 55-250mm

390 גרם משקל F/4-5.6 טווח צמצם
58 מ"מ קוטר פילטר מייצב
4 צלמים 21 צילומים
6.8 דירוג תמונות
08/2007 תאריך הכרזה

EF 14mm

645 גרם משקל F/2.8 צמצם
קוטר פילטר מייצב
08/2007 תאריך הכרזה

EF-S 18-55mm

200 גרם משקל F/3.5-5.6 טווח צמצם
58 מ"מ קוטר פילטר מייצב
16 צלמים 16 צילומים
6.7 דירוג תמונות
08/2007 תאריך הכרזה

EF 16-35mm

640 גרם משקל F/2.8 צמצם
82 מ"מ קוטר פילטר מייצב
8 צלמים 9 צילומים
8.6 דירוג תמונות
02/2007 תאריך הכרזה

EF 50mm

545 גרם משקל F/1.2 צמצם
72 מ"מ קוטר פילטר מייצב
08/2006 תאריך הכרזה

EF 70-200mm

760 גרם משקל F/4 צמצם
67 מ"מ קוטר פילטר מייצב
12 צלמים 8 צילומים
6.9 דירוג תמונות
08/2006 תאריך הכרזה

EF 85mm

1.03 ק"ג משקל F/1.2 צמצם
72 מ"מ קוטר פילטר מייצב
02/2006 תאריך הכרזה

חבילה מיוחדת לצלמים

Photoshop + Lightroom

Creative Cloud (2017)

הצטרפו עכשיו
35 ₪ לחודש בלבד
סה"כ 113 עדשות
עדשות


חבילה מיוחדת לצלמים

Photoshop + Lightroom

Creative Cloud (2017)

תשלום חודשי ללא התחייבות
35 ₪ לחודש בלבד