צילום: יעל מגרי

צילום: יעל מגרי

טבע "מפוזרים"


צילום: אמיר אדרי

צילום: אמיר אדרי

ספורט "מתרגל לקור"


צילום: יעל מגרי

צילום: יעל מגרי

בעלי חיים "פתאום הוא הופיע"


צילום: יהושע רעיף

עיבוד גרפי "טבע דומם"


צילום: פבי בקלו

צילום: פבי בקלו

HDR "מזוית אחורית"


צילום: אורן כהן

צילום: אורן כהן

אמנות "פיסול במחול"


התמונות עם ממוצע הניקוד הגבוה ביותר בכל קטגוריה. (ציון 8.0 ומעלה).

חבילה לצלמים


Photoshop CC
+
Lightroom CC
+
Classic Lightroom
+
20GB Cloud Storage

Creative Cloud (2018)

תשלום חודשי ללא התחייבות
35 ₪ לחודש בלבד