צילום: אורית שכטר
צילום: אורית שכטר

olympus

E-520