אסף שלוש


צילום: אסף  שלוש
צילום: אסף שלוש

olympus

SP590UZ