Bella Italia

לאיטליה מחוזות רבים וביקרתי רק בכמה מהם. איטליה לא נגמרת. היא חוננה ביופי כה רב שיצר כמו מעצמו את מיכאלאנג'לו ליאונרדו דה וינצ'י טיציאן וגאוני ציור אחרים. זכינו לחיות בשכנות המאפשרת לבקר כל פ]עם במחוז אחר. והיא לא נגמרת :)

סה"כ 47 תמונות
סה"כ 47 צילומים