אגמון החולה

אוסף צילומים מאגמון החולה משני ביקורים באגמון, הראשון בפברואר 2014 והשני בנובמבר 2017

סה"כ 25 תמונות
סה"כ 25 צילומים